Ankara Lider Plastik ve Ambalaj A.Ş  gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

  • ‘Çevre Yönetim Sistemi'ni etkin uygulamak,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek,
  • Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile İŞ ORTAKLARIMIZIN beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek,
  • Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğumuzdur.

Bu kapsamda;

  • Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Kirliliği önlemek ve atıkları en aza indirmek,
  • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tasarımdan GERİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN sonuna kadar tüm DÖNEMLERDE olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Bu ilkeler tüm süreçlerimizde; tedarikçi, müşteri ve çalışanlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır.

Gıda, Deterjan, İmalat sanayisine ürün ve hizmet veren Ankara Lider Plastik ve Ambalaj A.Ş; Çevre Yönetim Sistemi’ni; Kalite Yönetimi & İş Sağlığı Güvenliği Sistemi ile bütünleşik olarak ele almakta ve sürekli geliştirmektedir.